Αρχή

Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία (ΝΑ) αντιμετωπίζουν συνεχή προβλήματα στην καθημερινή τους διαβίωση όσον αφορά τις ανάγκες, τις δραστηριότητες, την επικοινωνία τους και γενικότερα στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους. Στόχος του έργου QuaLiSID αποτελεί η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλου διαδραστικού συστήματος για την υποστήριξη των ατόμων αυτών. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα παρέχει διάφορα ερεθίσματα, θα διευκολύνει την ενημέρωση, θα εξυπηρετεί τη διασκέδαση, τη δημιουργική ενασχόληση και την εκπαίδευση μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκμάθησης, και από την άλλη πλευρά θα καλύπτει και την αναγνώριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μαζί με τις ανάλογες ειδοποιήσεις προς τα αρμόδια πρόσωπα. Το σύστημα θα αξιοποιεί το διαδίκτυο ενσωματώνοντας πολλαπλές και διαφορετικού είδους λειτουργίες με αναμενόμενο αποτέλεσμα να προσφέρει μία λύση οικονομικά προσιτή, απλή στη χρήση και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ατόμων-χρηστών.

Το σύστημα του έργου θα έχει τη μορφή μιας ευέλικτης, επεκτάσιμης σταθερής πλατφόρμας που δέχεται σήμα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητές έξυπνες συσκευές και φορετούς (wearable) αισθητήρες, όπως έξυπνα ρολόγια, είτε και ενσωματωμένους σε έξυπνες συσκευές (π.χ. GPS). Οι αισθητήρες θα εξυπηρετούν την ανίχνευση καταστάσεων άμεσης ανάγκης που σχετίζονται με την υγεία, μέσα από τη μέτρηση κρίσιμων βιοϊατρικών σημάτων και παραμέτρων, όπως καρδιακός ρυθμός, και σωματική θερμοκρασία, αλλά και εκτάκτων περιστάσεων κατά τις οποίες το άτομο φαίνεται να έχει αποπροσανατολιστεί στο χώρο, μέσω της ανίχνευσης στοιχείων τοποθεσίας, όπως συντεταγμένες. Επιπλέον, από τις έξυπνες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, εκτός από την τηλεφωνική επικοινωνία (κλήση, μήνυμα) μέσω της φωνητικής λειτουργίας και κλήση για βοήθεια με χρήση του κουμπιού έκτακτης ανάγκης, θα υπάρχει η δυνατότητα της αυτόματης ειδοποίησης των φροντιστών σε περίπτωση αναγνώρισης έκτακτης κατάστασης. Παρόμοια, εκτός από την παροχή βοήθειας με άμεση επικοινωνία με φροντιστές και οικείους, θα περιλαμβάνεται και η αυτοματοποιημένη υποστήριξη από το σύστημα μέσω φωνητικού μενού οδηγιών / ενημέρωσης, καθώς και δυνατότητες ψυχαγωγίας μέσα από φωνητικές εντολές. Επιπλέον, μέσα από την πλατφόρμα θα αποστέλλονται υπενθυμίσεις προς τους νοσηλευτές, ή/και τους οικείους, οι οποίες αφορούν στη φαρμακευτική αγωγή του ατόμου.

Επίσης από τους προσωπικούς υπολογιστές (PC) τα άτομα θα αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο μέσα από διάφορες εξειδικευμένες εφαρμογές προσαρμοσμένες για να χρησιμοποιούνται από άτομα με νοητική υστέρηση. Από εκεί το σύστημα θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, πλοήγησης σε φυσικά τοπία και αξιοθέατα, όπως και προτάσεις δημιουργικής ενασχόλησης και επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τη διάθεσή τους. Τέλος σημαντικός στόχος του έργου QuaLiSID είναι η ενίσχυση της κοινωνικότητάς των ατόμων με διανοητική αναπηρία με την υποστήριξη της επικοινωνίας με άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα, μέσα από εξειδικευμένα κοινωνικά δίκτυα.

Το έργο με μια ματιά…


Εταιρικό Σχήμα

2 ερευνητικοί οργανισμοί και 1 επιχείρηση


Ενότητες Εργασίας

6 ενότητες εργασίας και 22 παραδοτέα


Ομάδα Έργου

17 μέλη εκ των οποίων 9 είναι Νέοι Ερευνητές


Ενισχύσεις

1 επιχείρηση του κλάδου ΤΠΕ και 2 δυνητικοί τελικοί χρήστες (Δομές ΑμΕΑ)


Διάχυση

2 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε 1 workshop μέχρι στιγμής


Διάρκεια

30 μήνες αρχική διάρκεια έργου και 6 μήνες αυτοδίκαιη παράταση


Μετάβαση στο περιεχόμενο