Εναρκτήρια συνάντηση έργου

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Skype στις 4 Νοεμβρίου του 2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σηµάτων και Εικόνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ-DISPLAY) και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ). Δυστυχώς, ο συνεργάτης εκπρόσωπος της εταιρίας MLS δεν ήταν δυνατό να συμμετέχει στη συνάντηση λόγω σοβαρού θέματος υγείας. Στη συνάντηση αρχικά πραγματοποιήθηκαν σύντομες παρουσιάσεις από τους εταίρους του έργου. Επίσης παρουσιάστηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου από την ομάδα του ΠΚ-DISPLAY και το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί στο Τεχνικό Παράρτημα Έργου. Τέλος διεξάχθηκαν συζητήσεις σε σχέση με τον καθορισμό των απαιτήσεων και αναγκών χρήστη, το φορετό και φορητό εξοπλισμό του έργου, τη μεθοδολογία υλοποίησής του, ορισμένα διαχειριστικά θέματα, το χρονοπρογραμματισμό, τα παραδοτέα και συγκεκριμένες δραστηριότητες δημοσιότητας του έργου, καθώς και ζητήματα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων των χρηστών του συστήματος.

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο