Δραστηριότητες

Δεκέμβριος 19, 2022

14η συνάντηση QuaLiSID

Η 14η συνάντηση του έργου QuaLiSID με θέμα την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης μείζονος σημασίας και την οργάνωση πλάνου εργασιών και ενοποίησης επιμέρους συστατικών του συστήματος, πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 19 Δεκεμβρίου του 2022. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY και το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ ..

Δεκέμβριος 19, 2022
Οκτώβριος 31, 2022

Παρουσίαση του έργου στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’ Αρωγή» (εκτός προγράμματος)

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’Αρωγή» με θέμα: «Διαστάσεις, Δομές & Πρόσωπα της Φροντίδας» διοργανώθηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2022, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στα Χανιά. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου, ενώ μέσα απο την παρουσίαση έγινε επίδειξη της δομής και της λειτουργικότητας του περιβάλλοντος χρήστη της ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας QuaLiSID που βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Οκτώβριος 31, 2022
Οκτώβριος 7, 2022

13η συνάντηση QuaLiSID

Η 13η συνάντηση του έργου QuaLiSID με θέμα την αντικατάσταση εταίρου στη σύμπραξη του έργου πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 7 Οκτωβρίου του 2022 σε κλειστό κύκλο με συμμετοχή των εκπροσώπων των φορέων ΠΚ-DISPLAY και ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ.

Οκτώβριος 7, 2022
Ιούνιος 29, 2022

Διοργάνωση του QUESTION Workshop στα πλαίσια του συνεδρίου PETRA 2022

Σε συνεργασία με το έργο QuaLiSID διοργανώθηκε workshop με τίτλο “QUality of LifE Support SysTem for People sufferIng from COgNitive impairments or Intellectual Disabilities – QUESTION” στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου “PErvasive Technologies Related to Assistive Environments – PETRA 2022”. To συνέδριο PETRA πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου έως τις 1 Ιουλίου του 2022 στην Κέρκυρα. To QUESTION workshop επικεντρώθηκε σε νέες τεχνολογίες που στοχεύουν να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής, εισάγοντας δημιουργικές, καινοτόμες ολιστικές λύσεις για την επέκταση της αυτονομίας των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Ιούνιος 29, 2022
Ιούνιος 28, 2022

12η συνάντηση έργου

Η 12η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 28 Ιουνίου του 2022. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS.

Ιούνιος 28, 2022
Μάιος 30, 2022

11η συνάντηση έργου

Η 11η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 30 Μαΐου του 2022. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS.

Μάιος 30, 2022
Μάρτιος 11, 2022

10η συνάντηση έργου

Η 10η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 11 Μαρτίου του 2022. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS.

Μάρτιος 11, 2022
Ιανουάριος 20, 2022

9η συνάντηση έργου

Η 9η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 20 Ιανουαρίου του 2022. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS.

Ιανουάριος 20, 2022
Δεκέμβριος 21, 2021

8η συνάντηση έργου

Η 8η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 21 Δεκεμβρίου του 2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS.

Δεκέμβριος 21, 2021
Νοέμβριος 26, 2021

7η συνάντηση έργου

Η 7η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 26 Νοεμβρίου του 2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS.

Νοέμβριος 26, 2021
Οκτώβριος 27, 2021

6η συνάντηση έργου

Η 6η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 27 Οκτωβρίου του 2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS.

Οκτώβριος 27, 2021
Σεπτέμβριος 30, 2021

5η συνάντηση έργου

Η 5η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS. Αρχικά πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των συνεργατών από την ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης για τις τελευταίες κινήσεις που έγιναν σε σχέση με το φορέα ΑΜΕΑ που έχει οριστεί ως υπεργολάβος στο έργο και συζητηθήκαν εκτενώς οι διαφορετικές δυνατότητες που υπάρχουν σε σχέση με αυτόν. Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση για τη δομή του Παραδοτέου Π1.3 και το περιεχόμενο κείμενο των βασικών παραγράφων. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της μορφής του περιβάλλοντος χρήστη για την e-πρόσβαση των ατόμων με ΝΑ σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και σε τεχνικά ζητήματα του περιβάλλοντος χρήστη (back end, front end).Τέλος, οι συνεργάτες από ΙΠΤΗΛ και MLS ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα από τις πρώτες δοκιμές των έξυπνων ρολογιών Fitbit Sense πάνω στις μετρήσεις βιολογικών παραμέτρων και ορίστηκε η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης στα πλαίσια του έργου.

Σεπτέμβριος 30, 2021
Σεπτέμβριος 9, 2021

4η συνάντηση έργου

Η 4η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS. Αρχικά οι συνεργάτες ενημερώθηκαν από την ομάδα του ΠΚ-DISPLAY για τις νέες προσκλήσεις και συμβάσεις που θα καλύψουν τις θέσεις εργασίας που έχουν προβλεφθεί στο έργο για κάθε εταίρο, καθώς και για την εξέλιξη στο θέμα της αγοράς του σταθερού εξοπλισμού. Οι συνεργάτες από ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και MLS ενημέρωσαν αντίστοιχα για την αγορά των έξυπνων ρολογιών Fitbit Sense και τις επιθυμητές μετρήσεις βιολογικών παραμέτρων. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των συνεργατών από την ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης για τις τελευταίες κινήσεις που έγιναν σε σχέση με το φορέα ΑΜΕΑ που έχει οριστεί ως υπεργολάβος στο έργο, καθώς και για τις πρώτες εκδόσεις των ολοκληρωμένων Παραδοτέων Π1.1 και Π1.2. Τέλος, συζήτηση σε σχέση με το περιεχόμενο των επόμενων Παραδοτέων Π1.3 και Π2.1 και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα.

Σεπτέμβριος 9, 2021
Μάιος 27, 2021

3η συνάντηση έργου

Η 3η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 27 Μαΐου του 2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS. Αρχικά οι συνεργάτες ενημερώθηκαν από την ομάδα του ΠΚ-DISPLAY για τις ενέργειες που έγιναν για να ισχύσει η 6μηνη οριζόντια παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης, το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου όπως διαμορφώθηκε, τις κινήσεις στο θέμα του υπεργολάβου και τις προδιαγραφές για την αγορά του ΕΕG sensor. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τους συνεργάτες της MLS για τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και την έρευνα αγοράς που διεξήχθη σε σχέση με το φορετό εξοπλισμό τους έργου. Ακολούθως, έγινε η τελική επιλογή του λογότυπου του έργου και ενσωματώθηκε στο πρότυπο των Παραδοτέων, ενώ συζητήθηκε αναλυτικά ο πίνακας περιεχομένων και το υλικό που θα συμπεριληφθεί στα Παραδοτέα Π1.1 και Π1.2, καθώς και ζητήματα που άπτονται του περιεχομένου των Παραδοτέων αυτών. Τέλος, συζητήθηκαν γενικά θέματα που αφορούν στην υλοποίησή του έργου, έγινε σύνοψη των συμπερασμάτων που προέκυψαν και καθορίστηκαν τα επόμενα άμεσα βήματα.

Μάιος 27, 2021
Φεβρουάριος 24, 2021

2η συνάντηση έργου

Η 2η συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά μέσω Skype στις 24 Φεβρουαρίου του 2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το ΠΚ-DISPLAY, το ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ και την εταιρία MLS. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την ομάδα του ΠΚ-DISPLAY αναφορικά με τις προδιαγραφές για την αγορά του server του έργου, καθώς και για τις προσκλήσεις των συμβάσεων έργου των νέων θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια συζητήθηκαν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιθυμητή 6μηνη οριζόντια παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης (λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών) και το θέμα του διαγωνισμού για τον υπεργολάβο (Φορέας ΑΜΕΑ). Τέλος υπήρξε συζήτηση σε σχέση με την προετοιμασία των πρώτων Παραδοτέων Π1.1 και Π1.2 και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το λογότυπο του έργου.

Φεβρουάριος 24, 2021
Νοέμβριος 4, 2020

1η συνάντηση έργου

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Skype στις 4 Νοεμβρίου του 2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σηµάτων και Εικόνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ-DISPLAY) και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ). Δυστυχώς, ο συνεργάτης εκπρόσωπος της εταιρίας MLS δεν ήταν δυνατό να συμμετέχει στη συνάντηση λόγω σοβαρού θέματος υγείας. Στη συνάντηση αρχικά πραγματοποιήθηκαν σύντομες παρουσιάσεις από τους εταίρους του έργου. Επίσης παρουσιάστηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου από την ομάδα του ΠΚ-DISPLAY και το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί στο Τεχνικό Παράρτημα Έργου. Τέλος διεξάχθηκαν συζητήσεις σε σχέση με τον καθορισμό των απαιτήσεων και αναγκών χρήστη, το φορετό και φορητό εξοπλισμό του έργου, τη μεθοδολογία υλοποίησής του, ορισμένα διαχειριστικά θέματα, το χρονοπρογραμματισμό, τα παραδοτέα και συγκεκριμένες δραστηριότητες δημοσιότητας του έργου, καθώς και ζητήματα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων των χρηστών του συστήματος.

Νοέμβριος 4, 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο