ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στα πλαίσια προετοιμασίας των διαδικασιών για την πιλοτική εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος του έργου, δημοσιεύθηκε διαγνωστική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και πιλοτικής χρήσης του διαδραστικού συστήματος QuaLiSID από φορέα που φιλοξενεί άτομα με νοητική αναπηρία, ήπιας, μέτριας ή σοβαρής μορφής, ηλικίας 7 έως και 17 ετών (τμήμα 1 διαγωνισμού) και ηλικίας 18 έως … Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο