Υλικό διάχυσης και δημοσιότητας

Είπαν κι έγραψαν για εμάς…

Στα πλαίσια δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου έχουν δημιουργηθεί αφίσες και τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο