Δημοσιότητα

Οι δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας περιλαμβάνουν τη σχεδίαση ιστοχώρου του έργου και ανάρτηση σχετικών συνδέσμων σε ιστοσελίδες τρίτων, τη δημιουργία έντυπου υλικού, τη δημοσίευση εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Υποβολή εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά

Στα πλαίσια διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή των συνεργαζόμενων εταίρων και ιδιαίτερα των ερευνητικών φορέων σε σχετικά εθνικά και διεθνή συνέδρια, με σκοπό τη διάδοση του αντικειμένου και των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου στην επιστημονική κοινότητα και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Δημιουργία έντυπου υλικού

Στα πλαίσια δημοσιότητας του έργου δημιουργήθηκε η αφίσα του, ενώ σχεδιάζεται και η παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου.

Δημιουργία ιστοχώρου του έργου

Η ιστοσελίδα του έργου (www.qualisid.tuc.gr) είναι διαθέσιμη σε σύγχρονο περιβάλλον σχεδίασης.

Δημοσίευση πληροφορίας έργου σε φιλικές ιστοσελίδες

Δημοσιεύθηκαν αναφορές για το έργο QuaLiSID στις επίσημες ιστοσελίδες των εταίρων.

Αναφορά στο έργο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης: https://www.elke.tuc.gr/el/ereyna/anazhthsh-ergwn-espa
Αναφορά στο έργο στην ιστοσελίδα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης: https://www.ece.tuc.gr/index.php?id=4185
Αναφορά στο έργο στην ιστοσελίδα του Iνστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ): https://www.iti.gr/iti/projects/QuaLiSID.html
Αναφορά στο έργο στην ιστοσελίδα του Iνστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ-VISUAL COMPUTING LAB): https://vcl.iti.gr/project/qualisid/
Αναφορά στο έργο στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΙΠΚ-DISPLAY LAB): https://www.display.tuc.gr/index.php?id=11587
Αναφορά στο έργο στην εταιρική ιστοσελίδα της GeoSense Ι.Κ.Ε. (GS): https://www.geosense.gr/rnd/

Δημοσίευση πληροφορίας έργου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δημιουργήθηκε η επίσημη ιστοσελίδα του έργου QuaLiSID στο Facebook.

Δημοσίευση πληροφορίας έργου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης

Δημοσίευση άρθρου για το έργο QuaLiSID στην καθημερινή εφημερίδα των Χανίων “Χανιώτικα Νέα”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο