Εναρκτήρια συνάντηση έργου

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου QuaLiSID πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Skype στις 4 Νοεμβρίου του 2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου από το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σηµάτων και Εικόνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ-DISPLAY) και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ). Δυστυχώς, ο συνεργάτης εκπρόσωπος της … Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο